Teambuilding

Teamanalyse - Persoonlijkheidsanalyse - Teamontwikkeling

Kies! Coaching maakt een verrassend programma van drie losse dagen op maat. Tussen de teamdagen krijgt het team opdrachten mee. In het programma staan interactie, oefening en empowerment centraal.


Soft skills for positive change

Hoe verander ik gedrag van anderen de positieve kant op? Hoe verander ik mijn eigen gedrag? In deze training oefent u met communicatietechnieken, krijgt u inzicht in persoonlijkheidspsychologie en wordt u gespiegeld op interactiepatronen tussen uzelf en de ander. U ontwikkelt de soft skills om uzelf en uw omgeving positief te beinvloeden.

'Elsbeth is in staat om groepsprocessen met een strak proces, maar met ruimte voor persoonlijke inbreng, te leiden naar een resultaat waarmee het team, rekening houdend met ieders persoonlijkheid, de samenwerking en effectiviteit kan verbeteren. Een jaar na dato pluk ik nog steeds de vruchten van de periode waarin zij ons heeft ondersteund.'

Head of IT Solutions Functions, ABN AMRO Bank N.V. 

     
 

'Elsbeth dringt op een kritische, maar respectvolle wijze snel tot de kern door. Daarbij is zij scherp in de analyse met oog voor de verhoudingen en onuitgesproken systemen (ook wat 'onder het kleedje' zit). Zij weet waar zij het over heeft, combineert psychologische kennis met bedrijfseconomische principes. Zij stelt de juiste vragen, luistert aandachtig, laat zich niet afleiden door vage antwoorden en geeft meteen goede feedback en adviezen. Concreet en steekhoudend. Met andere woorden tot de kern komen zonder dat het pijn doet.'

Manager HRM Ikazia Ziekenhuis


 

 

CONTACT KIES! COACHING 

Elsbeth Tielens

Telefoonnr: 06 - 17 50 03 67
E-mail: info@kiescoaching.nl